Zawidów zmodernizuje sieć wodociągową i kanalizacyjną

W piątek, 15. września br. ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Na liście zadań, które otrzymały dofinansowanie jest modernizacja systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Zawidowie. Na inwestycję gmina pozyskała prawie 2 mln złotych.

You are currently viewing Zawidów zmodernizuje sieć wodociągową i kanalizacyjną

Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma łącznie 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa, a więc więcej niż w poprzedniej edycji skierowanej do regionów po dawnych PGR-ach.

Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg i infrastruktury pieszo-rowerowej, które zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki rządowym środkom powstaną nowe przedszkola, szkoły i boiska, z których będą korzystać dzieci i młodzież. Samorządy będą budować wodociągi czy kanalizację – powiedział premier.

Zawidów otrzymał 1 960 000,00 zł bezzwrotnego dofinasowania na „Modernizację systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w mieście”. 

 

[xyz-ips snippet=”reklama-plaska”]

 

Inwestycja zakłada uzbrojenie wybranych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo-produkcyjne. Zakładana jest również częściowa wymiana infrastruktury służącej dostarczaniu wody i oczyszczaniu ścieków.

Poziom udziału własnego gminy to 2 procent.

Źródło: zawidow.eu

Loading

Reklama [xyz-ips snippet="ad-singular"]
Reklama [xyz-ips snippet="ad-singular"]