Kamień milowy w odkrywaniu historii

Podsumowanie projektu organizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, związane z opracowaniem oraz umieszczenie 11 tablic historyczno-edukacyjno-turystycznych – w przestrzeni publicznej, to kamień milowy w odkrywaniu naszej regionalnej historii i dziedzictwa.

You are currently viewing Kamień milowy w odkrywaniu historii

Stowarzyszenie Na Trójstyku, od kilku lat czynnie podnoszące z kilkudziesięcioletniej zapaści podizerskie Opolno postąpiło na tej drodze o 11 kolejnych kroków. Dawne uzdrowisko słynące z leczniczych wód, pyszniące się wieloma pięknymi pensjonatami, budynkami kuracyjnymi i domami zdrojowymi, zyskało 11 tablic prezentujących dawną świetność miejscowości. Wyznaczona tablicami ścieżka edukacyjna, w czterech językach( polskim, czeskim, niemieckim, angielskim) omawia najciekawsze obiekty dawnego zdroju, przypomina ponad stuletnie pocztówki, prowadzi przez dawną promenadę oraz park zdrojowy.

,,Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się stworzyć unikatową ścieżkę, która jest źródłem wiedzy i inspiracji. Te 11 tablic to nie tylko źródło informacji, ale i narzędzie do odkrywania tajemnic przeszłości, zrozumienia kultury oraz zacieśnienia więzi społeczności lokalnej” – podsumowuje udaną realizację Piotr Ernest, Wiceprezes Stowarzyszenia Na Trójstyku.

Ścieżka powstała dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego, przeznaczonego na turystykę i krajoznawstwo. Realizacja nie doszłaby do skutku, bez współpracy wielu Partnerów, instytucji i osób tj. (Stowarzyszenie na Trójstyku, Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Drezdeńskim, Koło Naukowe Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Fundacja Bęc Zmiana z Warszawy, Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Barbary w Bogatyni, Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni).

[xyz-ips snippet=”reklama-plaska”]

Ścieżka śladami przeszłości Opolna to nie jedyny owoc działania lokalnej społeczności skupionej w Stowarzyszeniu Na Trójstyku. Od kilku lat dzięki wsparciu Fundacji PGE organizowane są ,, Aktywne Wakacje” dla dzieci oraz impreza plenerowa ,, Wehikułem czasu do Opolna Zdroju” podczas, których przypominane są złote czasy zdroju, a główną rolę grają goście przebrani w stroje sprzed 100 lat.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego małego sukcesu. Razem stworzyliśmy coś, co wpłynie na przyszłość naszej miejscowości, a zarazem jest wyrazem szacunku dla przeszłości – dodaje Anna Wilczyńska Prezeska Stowarzyszenia Na Trójstyku.

Źródło: Stowarzyszenie „Na Trójstyku”

Loading

Reklama [xyz-ips snippet="ad-singular"]
Reklama [xyz-ips snippet="ad-singular"]